Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងរវាងមេតាផាស I និងមេតាផា សមីតូស ខុសគ្នាដូម្ដេច ខ្លះ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

មេតាផាស

  • គូក្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូក  ដែលប្រេះបណ្ដោយ(តេត្រាត)  ផ្ដុំត្រង់ប្លង់ អេក្វាទ័រ។សង់ត្រូមែរនីមួយៗស្ថិតនៅសង់ខាងប្លង់អេក្វាទ័រ​​  (គឺក្រូម៉ូសូម I គូតោងលើសរសៃក្រូម៉ូសូមតែI )

មេតាផាស

  • គូក្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូក  ដែលប្រេះបណ្ដោយមិនផ្ដុំ​​  ជាតេត្រាតគឺសង់ត្រូមែរនៃក្រូម៉ូសូមIភ្ជាប់និងសរសៃក្រូម៉ូសូមតែមួយត្រង់ប្លង់អេក្វាទ័រ។