Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើស្វ័យតំឡើងទ្វេADNប្រព្រិត្ដទៅនៅឯណា?ពេលណា?តើស្វ័យតំឡើងទ្វេចាប់ផ្ដើមពិចំនុច១ឫច្រើន?ហើយចំនុចផ្ដើមស្វ័យតំឡើងទ្វេស្ថិតក្រោមរូបភាពជាអ្វី?

  • ស្វ័យតំឡើងទ្វេADNប្រព្រិត្ដទៅនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកា។
  • ស្វ័យតំឡើងទ្វេប្រព្រិត្ដទៅនៅក្នុងវគ្គSនៃចន្លោះវគ្គ
  • ស្វ័យតំឡើងទ្វេចាប់ផ្ដើមពីចំនុចច្រើន
  • ចំនុចផ្ដើមស្វ័យតំឡើងទ្វេស្ថិតក្រោមរូមភាពជា”ភ្នែកស្វ័យតំឡើងទ្វេ”។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0