Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើស្រទាប់មេសូភីលមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្រទាប់នេះមាននាទីផលិតអាហារសម្រាប់រុក្ខជាតិ ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ស្រទាប់នេះ មាននាទីផលិតអាហារ សម្រាប់រុក្ខជាតិលក្ខណៈពិសេសនេះគឺ មេសូភីលប៉ាលីសាតមានផ្ទុកក្លរ៉ូប្លាសដែលធាតុកោសិកាមានផ្ទុកជាតិបៃតងក្លរ៉ូភីល​សម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគផលិតអាហារដល់រុក្ខជាតិ ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1