Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើស្ពែម៉ាតូស៊ីតIនីមួយៗផលិតបានស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតប៉ុន្មាន?តើអូវុលចំនួនប៉ុន្មានដែលត្រូវ ផលិតចេញពីអីវ៉ូស៊ីតIនីមួយៗ?

  • ស្ពែម៉ាតូស៊ីតIនីមួយៗផលិតបានស្ពែម៉ាតូសុអ៊ីត៤
  • អូវ៉ូស៊ីតIនីមួយៗផលិតបានអូវុលI

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0