Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើស្ថាប៏នណាដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែ?

នៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែគឺ ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ និងថាមពល។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1