មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើស្ថានភាពបរិស្ថានធម្មជាតិលើសកលលោកទទួលកា...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើស្ថានភាពបរិស្ថានធម្មជាតិលើសកលលោកទទួលការគំរាមកំហែងអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើស្ថានភាពបរិស្ថានធម្មជាតិលើសកលលោកទទួលការគំរាមកំហែងអ្វីខ្លះ?

ស្ថានភាពបរិស្ថានធម្មជាតិលើសកលលោកទទួលការគំរាមកំហែង៖

  • សាធាតុពុលអាកាសដែលកើតឡើងពីកាកសំណល់ពីរោងចក្រ និងផ្សែងយានយន្ត…
  • សាធាតុពុលនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មថាមពលបរមាណូ ចម្រាញ់ប្រេងកាត់ ផលិតកម្មគីមី…
  • សារធាតុបំពុលកើតចេញពីទង្វើមនុស្សដូចជា កាបូនឌីអុកស៊ីត កើតពីភ្លើងដុតព្រៃ​សាធាតុក្លរ៉ូភ្លុយអេរ៉ូកាបូន កើតចេញពីហ្កាសទូទឹកកក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់…
  • ការចោលសម្រាមពីរោងចក្រ និងទីក្រុងបានធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានទាំងនោះគោក និងក្នុងទឹក
  • ការធ្វើកសិកម្ម ( ដោយប្រើជី និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ) ដែលនាំឥឲ្យខូចស្រទាប់ផែនដី
  • ការលេចធ្លាយប្រេងពីកាប៉ាល់ធំៗ រាប់លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំៗ បង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្នុងសមុទ្រ
  • ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើ នាំឲ្យមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងបាត់បង់ជីវសាស្រ្តចម្រុះ… ។