Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើស្ថានប្រព័ន្ធនិងជីវៈចម្រុះជាអ្វី ?

ស្ថានប្រព័ន្ធនិងជិវៈចម្រុះ ស្ថានប្រព័ន្ធ ជាសំណុំសារពាង្ […]

ស្ថានប្រព័ន្ធនិងជិវៈចម្រុះ

  • ស្ថានប្រព័ន្ធ ជាសំណុំសារពាង្គកាយដែលមានជីវីតទាំងអស់រួមជាមួយមជ្ឍដ្ឋានជីវីតនិងមានអំពើទៅលើគ្នា​ទៅវិញទៅមករវាងសារពាង្គកាយមានជីវីតទាំងនោះ ជាមួយ​មជ្ឍដ្ឋានជីវីតរបស់វាដែលស្ថិតនៅកន្លែងមួយកំណត់ ។
  • ជីវៈចម្រុះ ជានានាភាពនៃជីវិតនៅលើផែនដី មានដូចជា សត្វ​ ​រុក្ខជាតិ មីក្រូសារពាង្គកាយនិងរូបធាតុ សែន ព្រមទាំងស្ថានប្រព័ន្ធផងដែរ ​។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់