Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើសារពាង្គកាយជាអ្វី?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

សារពាង្គកាយក្នុងដី ជាប្រភេទសារពាង្គកាយដូចជាពូកបាក់តេរី ផ្សិត ដង្កូវ សត្វល្អិត កណ្ដុរ ពស់ជាដើម។ សារពាង្គកាយទាំងនេះ មានអន្រកម្មនៅក្នុងបណ្ដាញអាហារដ៏ស៊ាំញាំ។ នៅពេលដែលសារពាង្គកាយទាំងនេះងាប់ រលួយ វាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវត្តសារធាតុចិញ្ចឹមនៃស្ថានប្រប័ន្ធ។ បីក្រុសារពាង្គកាយក្នុងដីមាននាទីបំបែកសំណល់រុក្ខជាតិ បង្កើតបានជាមេរោគ ហើយជួយបង្កើតសមត្ថភាពក្នុងការស្រូបយកទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់រុក្ខជាតិ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1