Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើសារធាតុគីមីអ្វីខ្លះដែលជាអ្នកបំផ្លាញអូសូន? ចូរសរសេរ រូបមន្តនៃធាតុគីមីនោះ?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

សារធាតុគីមីដែលជាអ្នកបំផ្លាញស្រទាប់អូសូនមានដូចជា៖

  • ក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូន មានរូបមន្ត CFCS
  • អាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត មានរូបមន្ត NO។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1