មាតិកាវគ្គសិក្សា

តើវិមានឈ្នះឈ្នះគឺជាអ្វី?

វិមានឈ្នះឈ្នះ គឺជាតំណាងនៃការតំណាងនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ ឯករាជ្យជាតិ សាមគ្គីភាព បូរណភាពទឹកដី វឌ្ឍនភាព និងវិបុលភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល។

ដោយប្រទេសកម្ពុជា៖

  • ឈ្នះរួចផុតពីសង្គ្រាម
  • ឈ្នះរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍
  • ឈ្នះរួចផុតពីការបែងចែកទឹកដីតំបន់ត្រួតត្រា
  • ឈ្នះរួចផុតពីការបែងចែកទឹកដីតំបន់ត្រួតត្រា
  • ឈ្នះរួចផុតពីភាពក្រីក្រ
  • ឈ្នះរួចផុតពីការអុជអាលដោយបរទេស ដែលពេលនេះកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំអនាគតវាសនាប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿងនៅក្នុងសន្តិភាពដ័យូរអង្វែងតទៅនេះ។