Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើលក្ខណៈភេទបឋមនិងភេទបញ្ចប់ត្រូវបានកំណត់និងទ្រទ្រង់ដោយសារអ្វី?

  • លក្ខណៈភេទបឋមនិងភេទបញ្ចប់ត្រូវបានកំណត់និងទ្រទ្រង់ដោយសារអម៉ូនភេទតេស្ដូស្កេរ៉ូនចំពោះមនសុ្សប្រុសប្រូសេសេ្ដរ៉ូននិងអ៊ីស្រ្ដាដ្យូចំពោះមនសុ្សស្រី។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0