Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើរួបភាពបំលាស់លំនៅដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់នគរូបនីយកម្មរូបភាពអ្វី ?

រូបភាពបំលាស់លំនៅ ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់នគររូបនីយកម្ម គឹការបំកាស់ទីពីជនបទទៅកាន់ទីក្រុង (សម័យ លន់ នល់ ១៩៧០.១៩៧៥) ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1