Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាមានវិវត្តន៍ដូចម្តេច? ចូរពន្យល់?

ប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយជាច្រើនដូចជា៖

  • ពីដើមដល់មុនឆ្នាំ ១៩៤៧ ជារបបរាជាធិបតេយ្យ
  • ១៩៤៧-១៩៧០ របបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
  • ១៩៧០-១៩៧៥ របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
  • ១៩៧៥-១៩៧៩ របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
  • ១៩៧៩-១៩៩៣ របបសាធារណរដ្ឋកម្ពុជា (រដ្ឋកម្ពុជា)
  • ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1