មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើរដ្ឋណាខ្លះប្រកាសឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀត? ព...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើរដ្ឋណាខ្លះប្រកាសឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀត? ព្រោះអ្វី ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើរដ្ឋណាខ្លះប្រកាសឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀត? ព្រោះអ្វី ?

  • រដ្ឋដែល​ប្រកាសឯករាជ្យពីសូវៀតមានបណ្តារដ្ឋនៅអឺរ៉ុបខាងកើត (អាឡឺម៉ងខាងកើត ឆេកូស្លូវ៉ាគី ហុងគ្រី ប៊ុលហ្គារី ប៉ូឡូញ…) រដ្ឋដែលនៅតាមមាត់សមុទ្របាល់ទិច (អេស្កូនី លីទុយអានី ឡាវិ ) និងរដ្ឋមួយចំនួននៅអាស៊ីកណ្តាល (ភាសាស្តង់ អ៊ូបេគីស្តង់ អស៊ីបៃហ្សង់….)
  • ព្រោះលោក ហ្គោបាឆូវ បានប្រកាសថា លោកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអន្តាគមន៍ខាងវិស័យយោធាទៀតឡើយ។