មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យឈានទៅរកការបញ្ច...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យឈានទៅរកការបញ្ចប់នៃសង្រ្គាមត្រជាក់?

មេរៀនអត្ថបទ

តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យឈានទៅរកការបញ្ចប់នៃសង្រ្គាមត្រជាក់?

មូលហេតុដែលធ្វើឪ្យឈានទៅរកការបញ្ចប់នៃសង្រ្គាមត្រជាក់មាន៖

  • បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ទាំងសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការប្រណាំងសព្វាវុធ។ ជាពិសេសការផ្ដល់ជំនួយទៅឪ្យប្រទេសក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឪ្យសហភាពសូវៀតត្រូវចំណាយថវិការជាតិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ ចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានចំណាយថវិកាជាច្រើនក្នុងគម្រោង បំពាក់មីស៊ីលនៅអឺរ៉ុបដែលធ្វើឪ្យគម្រោងនេះមិនអាចបន្ដទៀតបាន។
  • បញ្ហានយោបាយ ប្រទេសដែលស្ថិតក្រោយឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀត ចាប់ផ្ដើមរង្គោះដោយសារអប់រំជំនួយគាំទ្រ និងចង់មានឯករាជ្យដើរតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន។
  • ការធ្វើកំណែទម្រង់ប៉េរស្រ្គូយកាត ១៩៥៥ សហភាពសូវៀតបានអនុញ្ញាតឪ្យមានការរិរៈគន់ដល់របបដឹកនាំសង្គំ។ បើកឪ្យមានប្រធិបតេយ្យក្នុងជួរបក្សគី ការជ្រើសរើសមន្ដ្រីតាមការបោះឆ្នោត។ ព្រមទាំងបើកឪ្យមានការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីផ្នែកឧស្សាហកម្ម។