Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើមីតូសមាននាទីដូចម្ដេច?

  • ចំពោះសារពាង្គកាយពហុកោសិកា(សត្វនិងរុក្ខជាតិ)មីតូសធានាការលូតលាស់នៃសារពាង្គកាយហើយពេលសារពាង្គកាយពេញវ័យ មីតូសមាននាទីបង្កើតកោសិកាថ្មីជំនួសកោសិកាចាស់ដែលស្នាប់បាត់បង់។
  • ចំពោះសារពាង្គកាយឯកកោសិកាមីតូសបង្កើតឯកត្ដៈថ្មីនិងបង្កើតចំនួនឯកត្ដៈឲ្យបានច្រើន។
  • មីតូសរ៉ាប់រងកំនើនកោសិកានិងតំហែរក្សាព័ត៌មានសេនេទិចឲ្យនៅដដែល។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0