Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើមីតូសត្រូវកត់សំគាល់ដោយមានបំរែបំរួលអ្វី? តើបំរែបំរួលនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវគ្គណានៃមីតូស? ហើយមានលក្ខណៈសំគាល់ដូចម្ដេច?

  • មីតូសត្រូវកត់សំគាល់ដោយមានបំរែបំរួលណៃ្វយ៉ូនៃកោសិកា។
  • បោះរែបំរួលនេះចាប់ផដើមនីក្នុងប្រូផាសហើយសំគាល់ដោយណ្វៃយ៉ូកើនមាឌបន្ទាប់មកភ្នាសណ្វៃយ៉ូនិងនុយក្លេអូលរលាយជាមួយស៊ីតូប្លាសបង្កើតប្រូតូប្លាស។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0