Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើមានកម្លាំងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលំនិងណេប៊ុយឡា មិនឲ្យធូលីនិងឧស្ម័នប៉ះទង្គិចគ្នា ឬហោះចេញ?

កម្លាំងដែលធ្វើឲ្យណេប៊ុយឡាមានតុល្យភាព គឺកម្លាំងផ្ទុយគ្នា រវាងទំនាញ និងសម្ពាធ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1