Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្តីវិវត្តរបស់ដាវិនមានអ្វីខ្លះ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្តីវិវត្តរបស់ដាវិនមាន ផូស៊ីល អំប្រ៊ីយុងនៃសត្វប្រភេទផ្សេងៗ ភាពដូចគ្នានៃរូបផ្គុំសារពាង្គកាយ ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1