Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរាជធានី ខេត្តចំនួនប៉ុន្មាននៅឆ្នាំ២០១៧ ?

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរាជធានី ខេត្តចំនួន២៥ (រាជធានី១ និងខេត្ត ២៤) នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1