Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើពន្លឺដាលនៅក្នុងលំហមានល្បឿនប៉ុន្មាន?

ពន្លឺដាលនៅក្នុងលំហមានល្បឿន ៣០០ ០០០km/s។

ពន្លឺដាលនៅក្នុងលំហមានល្បឿន ៣០០ ០០០km/s។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់