Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើផ្នែករឹងរបស់ផែនដីមានប៉ុន្មានស្រទាប់ ? អ្វីខ្លះ ?

ផ្នែករឹងរបស់ផែនដីមានបី ស្រទាប់គឺ ៖ ស្នូល ម៉ង់តូ សំបក ។

ផ្នែករឹងរបស់ផែនដីមានបី ស្រទាប់គឺ ៖

  • ស្នូល
  • ម៉ង់តូ
  • សំបក ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់