Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើផលិតផលក្នុងស្រុកសំរាប់ប្រជាជនម៉ាលេស្យាម្នាក់ៗបានប៉ុន្មានដូល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ?

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសំរាប់ប្រជាជនម៉ាលេស្យាម្នាក់ៗមាន ៤២២១ ដូល្លាក្នុងមួយឆ្នាំ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1