Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើប្រូតេអ៊ីនទាំងឡាយខុសគ្នាដោយសារអ្វីខ្លះ?

ប្រូតេអ៊ីនទាំងឡាយខុសគ្នាដោយសារៈតំនលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ(ចំនួនប្រភេទទីតាំងអាស៊ីតអាមីនេ)និងទំរង់ទីIIIនៃប្រូតេអ៊ីន។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0