តើប្រាសាទព្រះវិហារបានដាក់ជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ចូររៀបរាប់ដោយត្រួសៗ។

ប្រាសាទព្រះវិហារបានដាក់ជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃចន្ទទី៧ កក្កដា ២០០៨ នៅទីក្រុងកេប៊ិចប្រទេសកាណាដាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការយូណេស្កូក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៣២ និងមានសមាជិកចំនួន២១ប្រទេសគាំទ្រជា​ឯកច្ឆន្ទបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក។