មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើប្រព័ន្ធផលិតស្រូវនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុស...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើប្រព័ន្ធផលិតស្រូវនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាគ្នាដូចម្តេច ? ចូររៀបរាប់ ។

មេរៀនអត្ថបទ

តើប្រព័ន្ធផលិតស្រូវនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាគ្នាដូចម្តេច ? ចូររៀបរាប់ ។

ប្រព័នផលិតស្រូវនៅលកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាដូចខាងក្រោម៖

  • ស្រូវវស្សាត្រូវបានគេដាំនៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែតុលាលើផ្ទអៃដីពី ៨៥% ទៅ៩០%នៃផ្ទៃដីដាំដុះ  ។ ទិន្នផលមធ្យម២.៥៤ តោនក្នុង១ហត្ថ (២០០៨ ) (នៅកម្ពុជាក៏មានដាំស្រូវចម្ការដែរ) ។
  • ស្រូវប្រាំងធ្វើនៅតំបន់ក្បែរមាត់បឹង ទន្លេ ស្ទឹង ព្រែក ដោយវិធីស្ទូងនិងបាចទឹកបញ្ចូលនៅរដូវទឹកស្រក ។ ទិន្នផលមធ្យម៤.០៣តោនក្នុង១ហត្ថ (២០០៨)
  • ស្រូវឡើងទឹក ជាប្រភេទស្រូវធ្ងន់ដាំដុះពីខែ​៨ទី៩ខែទើបប្រមូលផល ។​ស្រូវឡើងទឹកអាចធន់និងកម្ពស់ទឹកពី២ម៉ែត្រទៅ៥ម៉ែត្រ គេធ្វើនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប និងកំហូងនានានតាមបណ្តោយទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ព្រៃវេង និងតាកែវ ។ ទិន្នផលមធ្យមដូចស្រូវប្រាំងដែរ ។