Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើប្រទេសអភិវឌ្ឍមានបញ្ហាប្រជាសាស្រ្ដដូចគ្នាគ្នាដែរ ឬ ទេ ? ចូរពន្យល់ ។

ប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងកំពុងអភិវឌ្ឍមានបញ្ហាប្រជាសាស្រ្ដ ដូចគ្នាទេ គឺ​នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍ​គេមានក្ដីបារម្ភពីឥទ្ធិពលនៃការភាពចំណាស់ប្រជាជនដ៏លើសលប់ ។ ចំណែកក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ​គេត្រូវ រងបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃទម្រង់ប្រជាជនក្មេង (ចំនួនកុមារ មាសនច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យ) ។ ប៉ុន្ដែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងស្គាល់ភាពចំណស់នៃប្រជាជនបានឆាប់រហ័ស នៅពេលជាតិប្រមាណមានតំហយចុះយ៉ាងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1