Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើបុព្វកិច្ច៥យ៉ាងមុនពេលសូត្របរវាណាមានអ្វីខ្លះ ?

ចំណែកបុព្វកិច្ច៥យ៉ាង មុនពេលសូត្របវារណា គឺធ្វើមុនពីធិតាំ […]

ចំណែកបុព្វកិច្ច៥យ៉ាង មុនពេលសូត្របវារណា គឺធ្វើមុនពីធិតាំងបញ្ញតិ្តគឺរួមមាន៖

  • ឆន្ទៈ ការនាំឆន្ទៈ
  • បវារណាៈ​ កានាំបវារណា
  • ឧតុក្ខានំៈ ការប្រាប់រដូវកាលដែលធ្វើបរវារណានេះ
  • ភិក្ខុគណនៈ ការរាប់ចំនួនភិក្ខុដែលមកជុំគ្នា
  • ឱវាទោៈ ប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នគ្មានភិក្ខុនីដែលសម្រាប់ឲ្យឱវាទទេ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់