Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើបរិមាណADNក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយប្រភេទផ្សេងគ្នាដូចគ្នារឺខុសគ្នា? ពីព្រោះអ្វី?

ចំពោះប្រភេទផ្សេងគ្នាបរិមាណADNក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកា ខុសគ្នាទាំងអស់ពីព្រោះប្រភេទផ្សេងគ្នាមានការីយ៉ូទីបខុសគ្នា(លើកលែងតែ១ចំនួនតូច)ដូច្នេះADNដែលជាធាតុបង្ករបស់ក្រូម៉ូសូមត្រូវតែខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែរ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0