Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអន្តរជាតិគឺទាក់ទងនិងអ្វីខ្លះ ?

បញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអន្តរជាតិគឹទាក់ទងនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់ណាមួយ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1