Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើនៅឆ្នាំ១៩៩២ ប្រជាជនម៉ាលេស្យាមានប៉ុន្មានលាននាក់? ឆ្នាំ១៩៩៨ មានប៉ុន្មានលាននាក់?

ឆ្នាំ១៩៩២ប្រជាជនម៉ាលេស៊ីមាន ១៤លាននាក់។ ឆ្នាំ ១៩៩៨មាន២១.៥០លាននាក់។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1