Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើនៅក្នុងសារពាង្គកាយភាវះរស់មានទឹកប៉ុន្មានភាគរយ?

នៅក្នុងសារពាង្គកាយភាវះរស់មានទឹកពី​៦៥% ទៅ៨០%​ឬលើសពីនេះ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1