Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើនុយក្លេអូទីតជាអ្វីៗផ្សំឡើងពីធាតុអ្វីខ្លះ? តើវាមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

នុយក្លេអូទីតជាធាតុបង្ករបស់ADN ។ នុយក្លេអូទីតនីមួយៗផ្សំឡើងដោយអាស៊ីត ផូសូវិចមួយម៉ូរលគុលបាសអាសូតមួយម៉ូលេគុល និងស្កររីបូសមួយម៉ូលេគុល។ ដោយ បាសអាសូតមានបួនប្រភេគឺA,T,C,Gដូចនេះនុយក្លេអូទីតក៏មានបួនប្រភេទ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1