Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើនីត្រាតអាចបាត់បង់ពីស្ពានប្រព័ន្ធដីគោកដោយរបៀបណា?

នីត្រាតអាចបាត់បង់ពីស្ពានប្រព័ន្ធដីគោកដោយរបៀបពីរយ៉ាងគឺ៖ វិនីទ្រីកម្ម (បាក់តេរី ដែលប្លែងនីត្រាតទៅជាអាសូត) និងការដឹកជញ្ជួនតាមទឹកចូលទៅក្នុងស្ពានប្រព័ន្ធទឹក។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1