Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើទំរង់រុក្ខជាតិដែលផលិតកាម៉ែតហៅថាអ្វី?ក្នុងដំណាក់កាលនេះកោសិការុក្ខជាតិ មានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចម្ដេច?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២
  • ហៅថាកាម៉ែតូភីត។
  • កោសិកាទាំងអស់នៃកាម៉ែតភីតមានក្រូម៉ូសូមជាចំនួនអាប៉្លូអ៊ីត(n)។