Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើថាមពលព្រះអាទិត្យជាអ្វី?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ថាមពលព្រះអាទិត្យ គឺជាថាមពលដែលបានមកពីព្រះអាទិត្យ មានលក្ខណៈស្អាត គ្មានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងវិញហើយអាចកាត់បន្ថយបម្រើបម្រាស់ផូស៊ីលឥន្ធនៈបាន។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1