Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើថាមពលកម្តៅដីបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បរិស្ថានដែរឬទេ?

ថាមពលកម្ដៅដីក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់បរិស្ថានដែរ ដូចជាទឹកក្តៅនៅក្រោមសម្ពាធរំលាយ បានដឹកនាំល្បាយខនិជមួយចំនួន មកជាមួយដែលចោទជាបញ្ហាដូចជា ការបញ្ចេញសំណល់ទឹកប្រែនិកំណកអំបិល។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1