Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើតាមកំណែទម្រង់ឆ្នាំ១៨៨៤ក្នុងការបំពេញការងារដឹកនំា តើរ៉េស៊ីដង់ស៊ុបពែរីយ័រមានក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិកប៉ុន្មានរូប? ចូររៀបរាប់ពីសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានោះ។

តើតាមកំណែទម្រង់ឆ្នាំ១៨៨៤ក្នុងការបំពេញការងារដឹកនំា តើរ៉េស៊ីដង់ស៊ុបពែរីយ័រមានក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិកប៉ុន្មានរូប? ចូររៀបរាប់ពីសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានោះ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1