Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើណឺរ៉ូនមានប៉ន្មានប្រភេទ? ចូររៀបរាប់?

ណឺរ៉ូនមានបីប្រភេទ៖

  • ណឺរ៉ូមឯកប៉ូលមានពន្លយខ្លីមួយចេញពីតួកោសិកា
  • ណឺរ៉ូនឌីប៉ូលពន្លយខ្លីពីរបែកចេញពីតួកោសិកាមួយជាដង់ឌ្រីតមួយទៀតជាអាក់សូន។
  • ណឺរ៉ូតពហុប៉ូលពន្លយច្រើនបែកចេញពីកោសិកាដែលនៅក្នុងនោះមានដង់ឌ្រឺតច្រើននិងអាក់សូនធំហើយវែងមួយ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0