Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើដើម្បីសម្រេចទិសដៅកំណែទម្រង់ឆ្នាំ១៨៧៧ និង ឆ្នាំ១៨៨៤តើបារាំងបានប្រើមធ្យោបាយថ្មីដូចម្តេច?

0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ប្រវត្តិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧-12,៨,៩,១០,១១,១២

ដើម្បីសម្រេចទិសដៅកំណែទម្រង់ឆ្នាំ ១៨៧៧និងឆ្នាំ១៨៨៤បារាំងបានប្រើមធ្យោបាយថ្មីដោយប្រើទឹកប្រាក់ដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាសារាំងស្ទះគម្រោងការរបស់គេ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1