Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើដីជាអ្វី?

គ្រូបង្រៀន
លោកគ្រូ អ៊ី
1 student បានចុះឈ្មោះ
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ផែនដី សំណួរ ចម្លើយ

ដី គឺជាល្បាយនៃខ្យល់ ទឹក អំបិលខនិជ សារធាតុខនិជ បានមកពីសំណឹក រូបធាតុសរីរាង្គ និងសារពាង្គកាយរស់។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1