Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើដីកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់

ដី ជាល្បាយនៃខ្យល់ ទឹក អំបិលខនិជ សារធាតុខនិជ បានមកពិសំណឹក នៃរូបធាតុសរីរាង្គ និងសារពាង្គរស់ ហើយវាជាមជ្ឈដ្ឋានដែលរុក្ខជាតិអាចចាក់ឬសបាន។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1