Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើជិវវិទ្យាជាអ្វី?

ជិវវិទ្យា គឺជាវិទ្យាសាស្រ្ដធម្មជាតិដែលផ្កោតជាមួយការសិក្សាអំពីជិវិតនិង សារពាង្គកាយមានជីវិតរួមមាន រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកវាមុខងារការលូតលាស់ដើមកំណើតការវិត្តរបាយនិងប្រធានបទ  និងវិន័យជាច្រើន។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0