Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើជនណា ស្ថាប័នណា និងអង្គការណាខ្លះមានភារកិច្ចក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងដល់កុមារ ?

0
​ មតិយោបល់
 • ការពិពណ៌នា
 • មាតិកា
 • មតិយោបល់
ភាសាខ្មែរ

អ្នកដែលមានភារកិច្ចក្នុងការផ្តល់ចំនេះដឹងដល់កុមារគឺ៖

 • មាតាបិតា
 • សាលារៀន
 • រដ្ឋាភិបាល
 • វត្តអារាម
 • សាលាឈ្នូល
 • សមាគមមាតាបិតាសិស្ស
 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
 • អង្គការអន្តរជាតិ…។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1