Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មមានតុល្យភាពដែរឬទេ? ហេតុអ្វី?

ជណ្ជីងពាណិជ្ជកម្មម៉ាលេស្យាមានតុល្យភាពចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៣មក ព្រោះលំនាំចេញច្រើនជាងលំនាំចូល។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1