Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើចំនួនឌូប្លូអ៊ីតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកាកើនឡើងទៅតាមទំហំ(មាឌ)និងកំរិតវិវត្ដនៃភាវរស់រឺទេ?

ចំនួនឌីប្លូអ៊ីតក្នុងណ្វៃយ៉ូកោសិកាមិនកើនឡើងទៅតាមទំព័រ(មាឌ)និងកំរិតវិវត្សន៍នៃភាវរស់រស់ទេពីព្រោះវាជាចំនួនថេរជានិច្ចដែលជាលក្ខណ៉ពីសេសនៃប្រភេទភាវរស់់

សំគាល់ៈ

ភាពខុសគ្នានិងទំនាក់ទំនងរវាងក្រូម៉ូសូម   ឌីប្លូអ៊ីត  និង  អាប្លូអ៊ីត   (ស្ទើមើលមេរៀនយ៉ូស)

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0