Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើចលនារបស់ភពធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យតាមគន្លងរៀងៗខ្លួនហៅថាអ្វី? វាបង្កើតឲ្យមានបាតុភូតអ្វី?

ចលនារបស់ភពធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យ តាមគន្លងរៀងៗខ្លួនហៅថា រង្វិលជុំ វាបង្កើតឲ្យមានបាតុភូតរដូវខុសគ្នានៅលើភពនោះ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1