Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើចលនាបម្លាស់លំនៅឆ្នាំ១៩៧០ និងឆ្នាំ១៩៧៥ មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេច?

ចលនាបម្លាស់លំនៅឆ្នាំ ១៩៧០ និងឆ្នាំ១៩៧៥មានលក្ខណៈខុសគ្នា៖

ឆ្នាំ១៩៧០

  • មានទំនាក់ទំនងខ្លាំងទៅហ្នឹងប្រជាជនរស់នៅជនបទ
  • ជាចលនាបម្លាស់លំនៅដោយស្មគ្រចិត្ត
  • ប្រជាជនផ្លាស់ទីលំនៅពីជនបទទៅកាន់ទីក្រុង
  • ដើម្បីជ្រកកោន ស្វែងរកការងារធ្វើនិងរៀនសូត្របន្ត

ឆ្នាំ១៩៧៥

  • មានទំនាក់ទំនងខ្លាំងទៅហ្នឹងប្រជាជនរស់នៅជនបទ
  • ជាចលនាបម្លាស់លំនៅដោយបង្ខំ
  • ប្រជាជនផ្លាស់ទីលំនៅពីទីក្រុងទៅកាន់ជនបទដាច់ស្រយោលដើម្បីបង្កបង្កើនផលការងារ កសិកម្ម និងលើទំនប់ជីកប្រឡាយ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1