Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើចលនាតស៊ូរបស់ សាឡុតស ដំបូងឡើយបានដាក់ឈ្មោះថាអ្វី?

បានជាដាក់ឈ្មោះថា បក្សកុំមុនីស្តកម្ពជាដែលមានអក្សរកាត់ថា ( ប.ក.ក ) មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងភាគ ឦសាន និងពាយ័ព្យ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0