Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើចរិតអ្នកដឹកនាំមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

គ្រូបង្រៀន
វប្បធម៌ទូទៅ
5 សិស្ស បានចុះឈ្មោះ
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
វប្បធ៌ទូទៅ

ចរិតអ្នកដឹកនាំមាន៖

  • អ្នកដឹកនាំយកការងារជាធំ ( សាច់ការការងារ)
  • អ្នកដឹកនាំនិយមសមាជិក (យកមនុស្ស)
  • អ្នកដឹកនាំចេះផ្តុំប្រយោជន៍ (យកទាំងសាច់ការ យកទាំងមនុស្ស)។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1