Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើចរិតអ្នកដឹកនាំមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

ចរិតអ្នកដឹកនាំមាន៖

  • អ្នកដឹកនាំយកការងារជាធំ ( សាច់ការការងារ)
  • អ្នកដឹកនាំនិយមសមាជិក (យកមនុស្ស)
  • អ្នកដឹកនាំចេះផ្តុំប្រយោជន៍ (យកទាំងសាច់ការ យកទាំងមនុស្ស)។

1
តើចរិតអ្នកដឹកនាំមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 4
មេរៀន: 1